Tuotteet
Puulajit
Jalleenmyynti
Esitteet
Yritys
Etusivu

ce

Valmistamamme CE-merkinnän alaiset standardoidut rakennustuotteet ovat CE-merkitty.
Osa valmistamistamme tuotteista ei kuulu Harmonisoitujen Tuotestandardien (hEN) piiriin,
joten niitä ei merkitä CE-merkinnällä.

Valmistamamme tuotteet jotka kuuluvat Harmonisoituihin Tuotestandardeihin (hEN) ja joilla on
CE-merkintä, on nähtävissä Suoritustasoilmoitukset / Dop:

 

 

 

 

 

Panelia Woods Oy